Podjetje: Socialnovarstveni zavod Taber

Naslov: Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, KAMOR SODIJO OPRAVILA: POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA GOSPODINJSKE POMOČI, KAMOR SODIJO NASLEDNJA OPRAVILA: PRINAŠANJA ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, KAMOR SODIJO: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIČENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV O STANJU IN POTREBAH UPRAVIČENCA TER PRIPRAVA UPRAVIČENCA NA INSTITUCIONALNO VARSTVO,ZAGOTAVLJANJE GOSPODINJSKE POMOČI NA DOMU UPRAVIČENCA, ZAGOTAVLJANJE POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, ZAHTEVNEJŠE POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČANJE, VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV,NADOMEŠČANJE OSTALIH ODSOTNIH DELAVK NA TEM PODROČJU,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO DOGOVORU Z UPRAVIČENCEM, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV V VAROVANČEVEM OKOLJU, ČIŠČENJE DELOVNIH PRIPOMOČKOV, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA.