Podjetje: KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV

Naslov: ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD

POMOŽNA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE,DELO PO ŽELJAH NAROČNIKA STORITVE, OSTALE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA
IN DRUGA DELA V SKLADU Z DOLOČILI PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V KOROŠKEM DOMU STAROSTNIKOV ČRNEČE.
V OKVIRU DEL NA NAVEDENEM DELOVNEM MESTU SO OPREDELJENA TUDI DELA: POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA POMOČ: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIČENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV O STANJU IN POTREBAH UPRAVIČENCA TER PRIPRAVA UPRAVIČENCA NA INSTITUCIONALNO VARSTVO.