Podjetje: CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR

Naslov: Trubarjeva ulica 27 , 2000 MARIBOR

POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA POMOČ: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIČENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI TER PRIPRAVA UPRAVIČENCA NA INSTITUCIONALNO VARSTVO, SPREMLJA STANJA POTREB UPORABNICE/KA, TER REDNO IN NATANČNO INFORMIRA VODJO, KOORDINATORJA O VSEH POSEBNOSTIH IN POMEMBNIH ZADEVAH, VODNEJE EVIDENC OPRAVLJENEGA DELA, DRUGE NALOGE PO NAVODILU KOORDINATORJA ALI DIREKTORJA.