Podjetje: Center za socialno delo Maribor

Naslov: Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR

ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,
SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,
OPAZUJE IN SPREMLJA SPREMEMBE POTREB UPRAVIČENCEV TER POROČA,
VODI EVIDENCE OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVLJA POROČILA,
IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.