Podjetje: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Naslov: Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV POMOČ V GOSPODINJSTVU: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, VZDRŽEVANJE OSEBNEGA IN POSTELJNEGA PERILA POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIČENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN POROČANJE NEPOSREDNEMU VODJI IZVAJANJE STORITEV SOCIALNEGA SERVISA RAVNANJE V SKLADU S KODEKSOM ETIČNIH NAČEL V SOCIALNEM VARSTVU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, KI PO VSEBINI SODIJO K DELOVNEMU MESTU, GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE IN DIREKTORJA.