Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov: POTOČE 2, 4205 PREDDVOR

POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH KOT SO: POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLAČENJU, PRI UMIVANJU KOPANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH IN ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE GOSPODINJSKE POMOČI KOT JE: PRINOS ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA, PRIPRAVO OBROKA V STANOVANJU, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE,HRANJENJU STIKOV,ČIŠČENJE IN PREZRAČEVANJE OKOLJA UPORABNIKA STORITEV (BIVALNEGA PROSTORA),SPODBUJANJE UPORABNIKA K OHRANJANJU SAMOSTOJNOSTI IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE, PREPOZNAVANJE POTREBE UPORABNIKA