Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Naslov: ŠMIHEL 1 , 8000 NOVO MESTO

UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB,
SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV,
INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI,
UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE,
IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE PO NAVODILU NADREJENEGA.