Podjetje: DOM UPOKOJENCEV POLZELA

Naslov: Pot v Šenek 7 , 3313 POLZELA

SPREJEMANJE IN VODENJE PROŠENJ ZA DOMSKO NAMESTITEV,SPREJEMI,PREMESTITVE IN ODPUSTI STANOV.Z ADMIN.UREDITVIJO POTREBNE DOKUMENT.,PRIJAVE STANOV.NA UE,UGOTAVLJANJE SOCIAL.STANJA IN POTREB STANOV.S POMOČJO OBSTOJEČE DOKUMENT.,POMOČ PRI UREJANJU DOPLAČIL DOMSKE OSKRBE IN UREJANJE PZZ ZA STANOV.BREZ SVOJCEV,POMOČ PRI UREJANJU ADMIN.ODJAV STORITEV,VEZANIH NA STALNO BIVALIŠČE,OBLIKOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ŽIVLJENJA V DOMU S PRIBLIŽEVANJEM INDIVID.PRIČAKOVANJ IN ZNAČILNOSTMI STANOV.TER NJIHOVIH SVOJCEV,OBLIKOVANJE SISTEMA DOKUMENT.SOCIAL.DELA ZA POSAMEZNE STANOV.,CELOTNEGA PROCESA DELA,IZDELAVA ANAMNESTIČNIH PODATKOV,VODENJE STATISTIKE,PRIPRAVA PODATKOV ZA UVELJAVLJANJE RAZNIH OBLIK DRUŽBENIH POMOČI TER REŠEVANJE VSEH ODPRTIH VPRAŠANJ STANOVALCEV,DELO V TIMU V OKVIRU REŠEVANJA SOCIALNOVAR.IN ZDR.PROBLEMATIKE STANOV.,SODELOVANJE V SKUPINAH STARIH ZA SAMOPOMOČ,SODELOVANJE PRI IZDELAVI INDIVID.NAČRTOV STANOV.DOMA,UPRAVLJANJE Z RAČUNALNIŠKO MREŽO,VODENJE DOKUMENT.,SODELOVANJE Z BOLNIŠNICAMI,CSD TER OSTALIMI USTANOVAMI,SODELOVANJE NA SESTANKIH DOMSKE SKUPNOSTI,SEZNANJANJE STANOV.S HIŠNIM REDOM,UREJANJE DOMSKE LITERATURE,SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI RAZNIH KULTURNIH ANIMACIJ,IZLETOV IN PIKNIKOV TER RAZNIH DOMSKIH PRIREDITEV ZA STANOV.,OBVEŠČANJE SVOJCEV O BISTVENIH SPREMEMBAH V SOCIALNEM ŽIVLJENJU STANOV.,INDIVID.IN SKUPINSKO DELO S STANOV.Z DEMENCO TER NJIHOVIMI SVOJCI,DELO S SVOJCI STANOV.,IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE STIKOV STANOV.S SVOJIM DOMAČIM KRAJEM,ZNANCI,PRIJATELJI