Podjetje: JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SPOTUR SLOVENJ GRADEC

Naslov: Glavni trg 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV V JAVNEM ZAVODU (OBČINSKE SOCIALNO VARSTVENE POMOČI, DELO Z BREZDOMCI IPD.), SKRB ZA REALIZACIJO STANJA V SKLADU S PRORAČUNOM JAVNEGA ZAVODA, PRIJAVA NA RAZPISE S PODROČJA SOCIALE IN PRIPRAVA POROČIL, PRIPRAVA ANALIZ IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV S PODROČJA DELA, DRUGE NALOGE S PODROČJA DELA PO ODREDBI DIREKTORJA