Podjetje: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Naslov: Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA – POLJE

SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IZVEN KLINIKE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠČA, PATRONAŽA, AMBASADE, ŠOLE, DELOVNE ORGANIZACIJE, ZPIZ-INVALIDSKE KOMISIJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE ZZZS, ZAVAROVALNICE),
INDIVIDUALNO DELO Z BOLNIKOM IN NJEGOVIMI SVOJCI NA PODROČJU REŠEVANJA SOCIALNIH TEŽAV,
SKUPINSKO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI (DELO Z DRUŽINO, VODENJE SKUPIN NA ODDELKIH, VODENJE TIMSKIH SESTANKOV GLEDE REŠEVANJA SOCIALNE PROBLEMATIKE), SODELOVANJE S SKUPNOSTNIMI SLUŽBAMI (NEVLADNE ORGANIZACIJE, SKUPNOSTI STANOVALCEV OZ. SOSEDSKE SKUPNOSTI, KARITAS, RK),
NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE BOLNIKOVE SOCIALNE MREŽE PRED ODPUSTOM IZ BOLNIŠNICE, OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE.