Podjetje: Socialno varstveni zavod Hrastovec

Naslov: Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE (INDIVIDUALNI PROGRAMI PODPORE, EVIDENČNI LISTI, EVALVACIJE, POROČILA), UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, INDIVIDUALNO DELO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, PRIJAVE IN ODJAVE STALNEGA PREBIVALIŠČA STANOVALCEV, SPREMLJANJE IN POMOČ STANOVALCEM V POSTOPKIH PRED SODIŠČEM, SODELOVANJE V POSTOPKIH V SKLADU Z ZAKONOM O DUŠEVNEM ZDRAVJU, OBVEŠČANJE ZAVODSKIH SLUŽB, SVOJCEV, UPRAVNIH ENOT IN DRUGIH INSTITUCIJ O SPREMEMBAH IN DRUGIH PODATKIH V SKLADU Z ZAKONOM O VAROVANJU PODATKOV.