Podjetje: CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O.

Naslov: Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 ORMOŽ

IZVAJANJE SOCIALNE POLITIKE TER NAČRTOVANJE PROCESA SOCIALNEGA DELA V SKLADU Z ZAKONODAJO,
ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST DELOVANJA PRI IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI,
PRIPRAVA INTERNIH AKTOV IN OSTALEGA GRADIVA ZA PODROČJE SOCIALNEGA DELA,
UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE KOMISIJE, PRIPRAVA ODLOČB,
SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV,
OBLIKOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ŽIVLJENJA V DOMU S PRIBLIŽEVANJEM INDIVIDUALNIH PRIČAKOVANJ IN ZNAČILNOSTMI STANOVALCEV, TER NJIHOVIH SVOJCEV,
IZDELAVA ANAMNESTIČNIH PODATKOV TER VODENJE INDIVIDUALNIH NAČRTOV STANOVALCEV,
PRIPRAVA PODATKOV ZA UVELJAVITEV RAZNIH OBLIK POMOČI STANOVALCEM,
STROKOVNO SODELOVANJE IN DELO V TIMIH, V OKVIRU REŠEVANJA SOCIALNOVARSTVENE IN ZDRAVSTVENE PROBLEMATIKE STANOVALCEV,
MESEČNO SPREMLJANJE IN SKRB ZA SPROTNO RAZVRŠČANJE STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE V OKVIRU KOMISIJE ZA SPREJEM, PREMESTITVE IN ODPUST TER PRIRPAVA PODATKOV ZA MESEČNI OBRAČUN OSKRBNIN,
SODELOVANJE PRI OSKRBI LASTNINE STANOVALCA, SEZNANJANJE STANOVALCA S HIŠNIM REDOM IN DAJANJE INFORMACIJ IN POMOČI ZA PRILAGAJANJE NA DOMSKO ŽIVLJENJE,
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO TER DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V OKOLJU,
DOKUMENTIRANJE DELA,
VODENJE IN KOORDINACIJA STORITVE POMOČI NA DOMU,
KOORDINACIJA DOSTAVE HRANE NA DOM IN DRUGIH TRŽNIH DEJAVNOSTI,
VODENJE IN KOORDINACIJA PROGRAMA DNEVNEGA VARSTVA