Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov: POTOČE 2, 4205 PREDDVOR

VODENJE POSTOPKOV ZA SPREJEM STANOVALCA V INSTITUCIONALNO VARSTVO (V NADALJEVANJU DOM),
SPREJEM IN POMOČ STANOVALCU PRI VKLJUČEVANJU V ŽIVLJENJE V DOMU,
INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI,
VODENJE POSTOPKOV ZA UPORABNIKE DODATNIH DEJAVNOSTI ,
SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV V DELO,
SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, KOORDINIRANJU IN IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJ ZA DELAVCE,
SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV,
SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE SOCIALNEGA DELA NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV,
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH IN SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI ZA STAREJŠE,
UVAJANJE NOVOSTI IN KOORDINIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV POMOČI ZA STAREJŠE,
SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH IN KOMISIJAH,
POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZNOTRAJ DOMA IN POVEZOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IN OKOLJEM IZVEN INSTITUCIJE, S CILJEM KVALITETE BIVANJA STANOVALCEV IN RAZVOJA POMOČI ZA STARE V LOKALNEM OKOLJU,
KOORDINIRANJE IN VODENJE STORITEV POMOČI NA DOMU IN STORITEV RAZVOZA KOSIL NA DOM,
UREJANJE DOKUMENTACIJE EVIDENC IN ARHIVIRANJE,
RAZISKOVALNO IN ANALITIČNO DELO ,
IZVAJANJE DRUGIH NALOG SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM V SKLADU Z 9. ČL. PRAVILNIKA O
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST