Podjetje: THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Naslov: Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO

PRED SPREJEMOM V DOM
SPREJEMANJE PROŠENJ, RAČUNALNIŠKO VODENJE PROŠENJ IN PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA KOMISIJO ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV
,SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREJEM, PREMESTITEV IN ODPUST STANOVALCEV,
UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV IN VODENJE EVIDENC
,OBVEŠČANJE DOMSKIH IN JAVNIH SLUŽB OZ. DRUGIH ORGANOV O SPREMEMBAH (SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST)
SPREJEMANJE IN UREJANJE PRITOŽB V ZVEZI Z DOMSKO NASTANITVIJO,
REŠEVANJE KONFLIKTOV MED SAMIMI STANOVALCI IN MED STANOVALCI IN DELAVCI
, KOORDINIRANJE IN VODENJE DELA S SKUPINAMI STANOVALCEV,
IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČIL
SODELOVANJE IN PRIPRAVLJANJE DRUŽABNIH DEJAVNOSTI ZA STANOVALCE,
VODENJE PROSTOVOLJCEV,
SODELOVANJE S SLUŽBAMI ZNOTRAJ DRUŽBE IN INSTITUCIJAMI ZUNAJ DRUŽBE,
SODELOVANJE V STROKOVNEM TEAMU,
IZVAJANJE STORITVE PRVE SOCIALNE POMOČI,
OPRAVLJANJE STORITEV POMOČI DRUŽINI IN POSAMEZNIKU NA DOMU
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAROČILU NEPOSREDNO NADREJENEGA V OKVIRU STOPNJE ZAHTEVNOSTI DEL