Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI

Naslov: IZLAKE 13, 1411 IZLAKE

– GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA,
– POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,
– OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE POTREB UPORABNIKOV,
– VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV,
– NADOMEŠČANJE ZNOTRAJ DELOVNEGA PODROČJA,
– IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA,
– IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA.