Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA

Naslov: KUNAVERJEVA ULICA 15 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE TER NEGE STANOVALCEV OZIROMA UPORABNIKOV DNEVNEGA VARSTVA, PRIPRAVLJANJE ZAJTRKOV (KUHANJE NAPITKOV), RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE IN PRIBORA, ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA, IPD. UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE STANOVALCEV OZIROMA UPORABNIKOV DNEVNEGA VARSTVA V ENOSTAVNE ZAPOSLITVENE DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA IN DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMOV TER IZVAJANJE POMOČI ZA SAMOPOMOČ STANOVALCEM PRI SKRBI ZA SAMEGA SEBE, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU TER VAROVANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV Z DEMENCO OZIROMA UPORABNIKOV DNEVNEGA VARSTVA NA PRIREDITVE, SPREHODE, IPD., POMOČ PRI VZPOSTAVLJANJU IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, EVIDENTIRANJE STORITEV, JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU, EVIDENTIRANJE STORITEV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.