Podjetje: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA

Naslov: KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, ČIŠČENJE IN ODNOS SMETI, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, HRANJENJU, UMIVANJU IN PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, PRINAŠANJE OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA OBROKA HRANE, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, DRUŽABNIŠTVO, PREPREČEVANJE OSAMLJENOSTI, ODTUJENOSTI, STRAHU IN PREDSODKOV, VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, SORODSTVOM IN PROSTOVOLJCI, SPREMLJANJE UPRAVIČENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV O STANJU IN POTREBAH UPRAVIČENCA, PRIPRAVA UPRAVIČENCA TER NJEGOVE DRUŽINE NA INSTITUCIONALNO VARSTVO, POROČANJE O SPREMEMBAH STANJA UPORABNIKA KOORDINATORJU, IZDELAVA OBDOBNIH POROČIL O IZVAJANJU STORITEV PRI POSAMEZNEM UPORABNIKU, VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.