Podjetje: DOM UPOKOJENCEV SEŽANA

Naslov: ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA

UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE.