Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA

Naslov: Cesta na Jezerca 17 , 4240 RADOVLJICA

IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH, SKUPINSKIH IN INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA TER VKLJUČEVANJA V OKOLJE (LOKALNO IN ŠIRŠE), SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN ZAGOVORNIKI, USTANOVAMI IN LOKALNIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM, VODENJE INTERDISCIPLINARNIH TIMSKIH OBRAVNAV, SESTANKOV S STARŠI, DRUGIMI SVOJCI IN LOKALNO SKUPNOSTJO, SPREMLJANJE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA V EVROPSKE PROJEKTE, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.