Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA

Naslov: DRAGA 1, 1292 IG

IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH, SKUPINSKIH IN INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA TER VKLJUČEVANJA V OKOLJE (LOKALNO IN ŠIRŠE), SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN ZAGOVORNIKI, USTANOVAMI IN LOKALNIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM, VODENJE INTERDISCIPLINARNIH TIMSKIH OBRAVNAV, SESTANKOV S STARŠI, DRUGIMI SVOJCI IN LOKALNO SKUPNOSTJO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM