Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA

Naslov: DRAGA 1, 1292 IG

IZVAJANJE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA ODRASLE IN VSE ŽIVLJENJSKEGA UČENJA, PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI TER PROGRAMOV DEJAVNOSTI IN ZAPOSLITVE V INSTITUCIONALNEM VARSTVU TER IZVAJANJE VSEBIN POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IN DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA Z UPORABO SPECIALNIH ZNANJ VODENJE DOKUMENTACIJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE INDIVIDUALIZIRANIH IN OSEBNIH NAČRTOV, DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA TER VKLJUČEVANJA V OKOLJE (V LOKALNO OKOLJE IN ŠIRŠE) SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN ZAGOVORNIKI, USTANOVAMI IN LOKALNIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM VODENJE INTERDISCIPLINARNIH TIMSKIH OBRAVNAV, SESTANKOV S STARŠI, DRUGIMI SVOJCI IN LOKALNO SKUPNOSTJO SKRB ZA AKTIVNO VKLJUČEVANJE IN MOTIVIRANJE UPORABNIKOV TER NJIHOVO VARNOST DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM