Podjetje: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Naslov: MLAKA 6, 4290 TRŽIČ

DNEVNO RAZPOREJANJE NALOG ZA POSAMEZNA GRADBIŠČA,
NADZOR DEL NA TERENU,
VODENJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ENOTE,
DAJANJE KONKRETNIH NAVODIL NA GRADBIŠČIH,
KOORDINACIJA MED GRADBIŠČI,
ZAGOTAVLJANJE MATERIALA (SODELOVANJE Z NABAVNO SLUŽBO – SKLADIŠČEM),
ZAGOTAVLJANJE PREVOZOV STROJEV IN KOOPERANTSKIH DEL,
SKRB ZA POSREDOVANJE PODATKOV O PORABI MATERIALOV IN OPREME,
IZDELAVA TEDENSKIH IN MESEČNIH PLANOV,
IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRI DELU,
ZAGOTAVLJANJE USTREZNE POMOČI PRI INTERVENCIJSKIH POSEGIH NA KOMUNALNIH NAPRAVAH,
IZDELAVA OBRAČUNOV OPRAVLJENIH DEL ENOTE,
SODELOVANJE PRI IZDELAVI PREDRAČUNOV, KALKULACIJ IN ANALIZ, …