Podjetje: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.

Naslov: Vetrinjska ulica 2 , 2000 MARIBOR

PRODAJA OBSTOJEČIM KUPCEM NA VSEH KOMUNIKACIJSKIH KANALIH. OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO OPERATIVNIH DEL IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠAVE PROCESA CELOVITEGA SERVISIRANJA KUPCA. IZVAJANJE PROCESA REŠEVANJA REKLAMACIJ IN PRITOŽB. INFORMIRANJE IN PODAJANJE INFORMACIJ KUPCEM V ZVEZI S PRODUKTI IN MOŽNOSTMI, KI JIH NUDI PODJETJE. AKTIVNA PODPORA PRODAJNIKOM. SODELOVANJE PRI PROJEKTIH RAZVOJA IN NOVIH PROGRAMSKIH REŠITEV.