Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

NALOGE NOVEGA SODELAVCA BODO AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV, STORITEV IN DONOSOV. OPIS DELA: PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM NA PODROČJU MALIH, SREDNJIH IN VELIKIH PODJETIJ, OBLIKOVANJE PONUDB GLEDE NA UGOTOVLJENE POTREBE STRANK IN SKLEPANJE POSLOV S STRANKAMI, SPREMLJANJE POSLOVANJA STRANKE IN GOSPODARSKEGA OKOLJA, V KATEREM STRANKA DELUJE, TER ANALIZIRANJE GIBANJA FINANČNEGA IN TRŽNEGA POLOŽAJA STRANKE, SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI STRANKE IN PRAVOČASNO USTREZNO UKREPANJE.