Podjetje: AKRIPOL proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o.

Naslov: Prijateljeva cesta 11 , 8210 TREBNJE

– PRIPRAVA DOKUMENTOV IN MATERIALA ZA ODPREMO/PREVZEM/SKLADIŠČENJE IN IZDAJO V PROIZVODNJO OZIROMA INTERNIM NAROČNIKOM (VHODNI MATERIALI, POLPROIZVODI, GOTOVI IZDELKI, TRGOVSKO BLAGO, ODPADKI).
– OBDELAVA POLIZDELKOV (TOPLOTNO VARJENJE IN RAZREZ) TER PRIPRAVA POLIZDELKOV ZA KONČNO OBDELAVO.
– IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU KONČNE KONTROLE V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI.