Podjetje: CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.

Naslov: KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI

PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE,PREVZEM NAROČIL S STRANI VODJE ODDELKOV, KOMISIONIRANJE, JAVLJANJE POTREB IN NAROČANJE MATERIALA V ODDELEK NABAVE, USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO STANJE, TRANSPORTIRANJE REPRO-MATERIALA V PROIZVODNEM PROCESU GLEDE NA POTREBE, SKLADIŠČENJE IZDELKOV IN MATERIALA, PRIPRAVA IN IZDAJA MATERIALA V PROIZVODNJO, IZPOLNJEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KI JE VEZANA NA SKLADIŠČNO POSLOVANJE, SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI, VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU, IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREČUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA, DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI ČEMER SE DELAVCA USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAVODILI DELODAJALCA), VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SEZNANI, VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI,IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, DRUGE NALOGE PO SKLEPU OZ. NALOGU NADREJENEGA VODJE V SKLADU S POTREBAMI DEL. PROCESA.