Podjetje: KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.

Naslov: Šepulje 31 , 6210 SEŽANA

SKLADIŠČNA DELA NA ODDELKU V SKLADU Z ORGANIZACIJSKIM PREDPISI IN NAVODILI, PRAVOČASNE IN KOMPLETNE DOBAVE BLAGA, DISTRIBUCIJA, POROČANJE VODJI, PREVZEM, IZDAJA BLAGA, PRIPRAVA, TEHTANJE, ETIKETIRANJE BLAGA, (TUDI HLADILNICA..), IZVAJANJE PREDPISANIH KONTROL, OZNAČEVANJE IN IZVAJANJE SLEDLJIVOSTI, ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA TEHNOLOŠKIH NAVODIL, IZVAJANJE NAVODIL HIŠNEGA REDA, DELOVNE DISCIPLINE IN VARNEGA DELA NA ODDELKU, VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC TER DOKUMENTACIJE BLAGOVNEGA TOKA, ZAVAROVANJE INFORMACIJ, BLAGA, MATERIALA, SREDSTEV ZA DELO IN OPREME PRED POŠKODBAMI, KVAROM IN KRAJO.