Podjetje: CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.

Naslov: KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI

-PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE,
-PREVZEM NAROČIL S STRANI VODJE ODDELKOV,
-JAVLJANJE POTREB IN NAROČANJE MATERIALA V ODDELEK NABAVE,
-USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO STANJE,
-TRANSPORTIRANJE REPRO-MATERIALA V PROIZVODNEM PROCESU GLEDE NA POTREBE,
-SKLADIŠČENJE IZDELKOV IN MATERIALA,
-PRIPRAVA IN IZDAJA MATERIALA V PROIZVODNJO,
-IZPOLNJEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KI JE VEZANA NA SKLADIŠČNO POSLOVANJE,
-SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI,
-VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU,
-IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREČUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA,
-DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI ČEMER SE DELAVCA USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAVODILI DELODAJALCA),
-VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SEZNANI,
-VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI,
-IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,
-DRUGE NALOGE PO SKLEPU OZ. NALOGU NADREJENEGA VODJE V SKLADU S POTREBAMI DEL. PROCESA.