Podjetje: MAKSIM TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.,

Naslov: Bežigrajska cesta 6 , 3000 CELJE

– SKRB ZA KAKOVOST SKLADIŠČENJA;
– PREVZEM, HRAMBA IN IZDAJA BLAGA V SKLADIŠČE ALI IZ NJEGA;
– PRIPRAVA IN KOMISIONIRANJE BLAGA ZA ODDAJO V PROIZVODNJO;
– VNOS PRISPELIH KOLIČIN BLAGA V INFORMACIJSKI SISTEM DRUŽBE;
– IZPOLNJEVANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC;
– PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BLAGA ZA INVENTURE;
– SODELOVANJE PRI POPISU BLAGA V SKLOPU INVENTUR;
– PREVERJANJE STANJA ZALOG BLAGA;
– SKRB ZA DNEVNO ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA;
– SKRB ZA DNEVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV;