Podjetje: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME TER INFRASTRUKTURE ADMINISTRIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV POMOČ UPORABNIKOM VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.