Podjetje: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Naslov: Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA

GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO: ((HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/)