Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV TER DRUGIH ORODIJ,
NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE APLIKATIVNIH REŠITEV ZA INTERNE POTREBE SODIŠČA,
UVAJANJE, VZDRŽEVANJE IN DOGRAJEVANJE OBSTOJEČIH SISTEMOV,
SPREMLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN POSTOPKOVNIH TOKOV, SPREMLJANJE PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME NA PODROČJU ORGANIZACIJE BAZ PODATKOV IN PROGRAMSKIH APLIKACIJ,
PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZLIČNIH OBLIK USPOSABLJANJA UPORABNIKOV,
PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZLIČNIH REDNIH IN IZREDNIH OBDELAV PODATKOV ZA INTERNE POTREBE SODIŠČA,
VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE MREŽE,
SODELOVANJE Z VRHOVNIM SODIŠČEM RS PRI PROJEKTIH,
ZBIRANJE POTREB PO STROJNI IN PROGRAMSKI OPREMI,
EVIDENCA O UPORABNIKIH RAČUNALNIŠKE OPREME IN VODENJE DOKUMENTACIJE,
ANALIZA PODATKOV ZA POTREBE POSAMEZNIH APLIKACIJ,
OBLIKOVANJE FIZIČNIH BAZ PODATKOV,
VZDRŽEVANJE BAZ PODATKOV, VODENJE IN KOORDINIRANJE SLUŽBE ZA INFORMATIKO,
ZAGOTAVLJANJE POVEZLJIVOSTI ARHITEKTURE PODATKOV,
DEFINICIJA TESTNIH BAZ PODATKOV IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH,
USKLAJEVANJE, KOORDINIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE SLUŽBE ZA INFORMATIKO,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA IN SODNIKA, KI JE Z LETNIM RAZPOREDOM SODIŠČA DOLOČEN ZA PODROČJE INFORMATIKE.