Podjetje: VON PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPSTVA, D.O.O. LJUBLJANA

Naslov: Ulica ob hrastih 1 , 1291 ŠKOFLJICA

VGRAJUJE, MONTIRA, POPRAVLJA, SERVISIRA IN PRILAGAJA ELEKTRIČNE NAPRAVE, STIKALA, MOTORJE IN KONTROLNE NAPRAVE ZA POMIK INDUSTRIJSKIH IN GARAŽNIH VRAT,
VGRAJUJE, MONTIRA, POPRAVLJA, SERVISIRA IN PRILAGAJA SESTAVNE ELEMENTE INDUSTRIJSKIH POMIČNIH VRAT,
VODI ZAPISE IN EVIDENCE O PREJETEM IN OPRAVLJENEM DELU,
ODGOVARJA ZA VARNOST PRI DELU V OKVIRU SVOJEGA DELOKROGA IN DRUGIH DELAVCEV V BLIŽINI OPRAVLJANJA DELA,
SODELUJE PRI POSTAVITVI SEJEMSKEGA PROSTORA TER POMOČ PRI MONTAŽI
, ZAGOTAVLJA TER ODGOVARJA ZA RED IN ČISTOČO V OKVIRU DELOKROGA, VARSTVO PRI DELU TER POŽARNO VARNOST,
DRUGA DELA PO NALOGU DELODAJALCA.