Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Naslov: Štukljeva cesta 44 , 1000 LJUBLJANA

NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZAGOTAVLJANJE OZIROMA NEPOSREDNA POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU RAZVOJA ORGANIZACIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG.