Podjetje: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Naslov: Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR

SAMOSTOJNO IZVAJANJE DDD STORITEV NA TERENU, PRIPRAVA MATERIALA, OPREME, APARATUR IN NAPRAV ZA IZVAJANJE DDD STORITEV, TEHNIČNO SODELOVANJE S STRANKAMI IN ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI, VOŽNJA SLUŽBENEGA VOZILA IN FUNKCIONALNO VZDRŽEVANJE, DELO NA VIŠINI IN GLOBINI, PREVOZ NEVARNIH SNOVI POD POSEBNIMI POGOJI, DELO Z RAČUNALNIKOM, PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELA IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA, RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NLZOH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.