Podjetje: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.

Naslov: KOPRSKA ULICA 92 , 1000 LJUBLJANA

GLAVNE NALOGE: PRIPRAVA STRATEGIJ ZA NAKUP IN PRODAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, EMISIJ, DRUGIH ENERGENTOV TER ČEZMEJNIH PRENOSNIH KAPACITET, SAMOSTOJNO SKLEPANJE POSLOV NA TRGU ELEKTRIČNE ENERGIJE, EMISIJ IN DRUGIH ENERGENTOV, SAMOSTOJNO SKLEPANJE POSLOV S ČEZMEJNIMI PRENOSNIMI KAPACITETAMI, PRIPRAVA STRATEGIJ ZA NAKUP IN PRODAJO MEDBLAGOVNIH POSLOV, SAMOSTOJNO SKLEPANJE MEDBLAGOVNIH POSLOV, PRIPRAVA IN IZVAJANJE STRATEGIJ UPRAVLJANJA S TRŽNIM PORTFELJEM IN CENOVNIM VAROVANJEM, UPRAVLJANJE S TRŽNIM PORTFELJEM, IZVAJANJE CENOVNEGA VAROVANJA PO STRATEGIJI, SAMOSTOJNA IZDELAVA POROČIL, NAPREDNO ANALIZIRANJE TRGOV ENERGENTOV, IZVAJANJE KALKULACIJ IN NAPOVEDI CEN, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV V SKLOPU OSNOVNIH NALOG, UPRAVLJANJE USTREZNIH EVIDENC, AKTIVNO SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN PRAVIL NA RELEVANTNEM PODROČJU Z MOŽNOSTMI VKLJUČEVANJA V SKUPINE ZA PRIPRAVE PREDLOGOV SPREMEMB IN DOPOLNITEV.