Podjetje: PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.

Naslov: Kal 1 , 6257 PIVKA

RAZVIJANJE NOVIH IN OPTIMIRANJE (IZBOLJŠEVANJE) OBSTOJEČIH IZDELKOV IN POSTOPKOV, IZDELOVANJE RAZVOJNO TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE. SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU MOTENJ V PROIZVODNEM PROCESU. VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVA POROČIL. IZVAJANJE NADZORA NAD TEHNOLOŠKO DISCIPLINO. PRIPRAVLJANJE KONTROLNIH IN TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN DOKUMENTACIJE.