Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI

Naslov: KONGRESNI TRG 12, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO SVETUJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,
OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA,
KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.
PODROBNEJŠI OPIS:
SAMOSTOJNO OPRAVLJA OPERATIVNE STROKOVNE NALOGE ZA POTREBE PROJEKTOV, FINANCIRANIH IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH SKLADOV, SAMOSTOJNO IZVRŠUJE PRIDOBLJENE PROJEKTE, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, SKRBI ZA USKLAJENO IZVAJANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI S PRISTOJNIM MINISTRSTVOM (VODENJE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE, POROČANJE, PRIPRAVA ZBIRNIH ZAHTEVKOV IPD.), NUDI STROKOVNO PODPORO ČLANICAM IN SLUŽBAM REKTORATA, VEZANIH NA DELOVNO PODROČJE, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.