Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Naslov: ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA

UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIŽJE IZOBRAŽENI IN STAREJŠI OD 50 LET), SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIŽJE IZOBRAŽENI IN STAREJŠI OD 50 LET), UPORABA PRIPOMOČKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE BO, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUŽBENCA.