Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Naslov: ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE STORITEV PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV: UVAJANJE V DELO ZA PODAJANJE INFORMACIJ, UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VEČKANALNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IZ CILJNE SKUPINE PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIŽJE IZOBRAŽENI IN STAREJŠI OD 50 LET), TELEFONSKO SVETOVANJE LJUDEM V STISKI, NADGRADNJA BAZE ZNANJA Z INFORMACIJAMI IZ OKOLJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUŽBENCA.