Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Naslov: ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA

OSNOVNO IN POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE VKO, SKRBNIŠTVO PD-JEV IN POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, SODELOVANJE V RAZPISNIH KOMISIJAH, IZVAJANJE REHABILITACIJSKEGA SVETOVANJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUŽBENCA