Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Naslov: ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA

SVETOVALEC ZA SHEMO MOBILNOSTI: INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ISKALCEM ZAPOSLITVE IN DELODAJALCEM O SHEMI MOBILNOSTI PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV, OBRAVNAVA VLOG ISKALCEV ZAPOSLITVE IN DELODAJALCEV TER PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI DO FINANČNE PODPORE, POVEZOVANJE Z EURES SVETOVALCI IN OSTALIMI SVETOVALCI V ZAVODU TER INFORMIRANJE LE TEH O SHEMI MOBILNOSTI, POVEZOVANJE Z VODILNIM PARTNERJEM PRI REŠEVANJU VLOG TER POROČANJU TER SODELOVANJE Z OSTALIMI PARTNERJI PROJEKTA, PRIPRAVA IN UREJANJE GRADIV IZ DELOVNEGA PODROČJA (PLANI, ANALIZE, POROČILA, EVIDENCE), UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE V DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUŽBENCA.