Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Naslov: ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA

ZAHTEVNEJŠE INFORMIRANJE BO IN DELODAJALCEV, IZVAJANJE VKO, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE E-SVETOVANJA IN EURES SVETOVANJA, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA NOVE OBLIKE SKUPINSKIH OBRAVNAV, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, INSTITUCIJAMI V OKOLJU IN IZVAJALCI ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA JAVNA POVABILA, MENTORSTVO, IZVAJANJE PROJEKTOV IN AKCIJSKIH NAČRTOV NA NIVOJU OBMOČNE SLUŽBE, PRIPRAVA MNENJ ZA MDDSZ V VEZI KOMISIJE ZA UGOTAVLJANJE POGOJEV ZA ODPOVED PZ INVALIDOM, IZDAJA MNENJ ZA ZAPOSLOVANJE TUJCEV, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENO ZAPOSLITVENEGA SVETOVANJA IN OBRAČUN STROŠKOV ZA IZVAJALCE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUŽBENCA