Podjetje: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Naslov: VEROVŠKOVA ULICA 70 , 1000 LJUBLJANA

-STROKOVNO ZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA TER PLANA IN ANALIZ,
-SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, PLANOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA DELA,
-OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA,
-SPREMLJANJE IN PREUČEVANJE ZAKONODAJE, PREDPISOV IN STANDARDOV, POVEZANIH Z DELOM,
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IMPLEMENTACIJI FINANČNO RAČUNOVODSKIH IN KONTROLINŠKIH REŠITEV V INFORMACIJSKI SISTEM SAP,
-VODENJE IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,
-DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA