Podjetje: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Naslov: Železna cesta 18 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA RAZPISOV NA PODROČJU GRADNJE, PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA TRASO IN ZGORNJI USTROJ, SPREMLJANJE IZVEDBE DEL NA GRADBIŠČU (OD ZAČETKA NAROČILA DO PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA), PREVERJANJE SKLADNOSTI IZVEDENIH DEL S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO (OD ZAČETKA NAROČILA DO PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA), SPREMLJANJE FINANČNEGA NAČRTA INVESTICIJE IN POTEKA FINANČNE REALIZACIJE INVESTICIJE, IZVEDBA ANALIZ NA PODROČJU IZVAJANJA INVESTICIJE, SESTAVLJANJE POROČIL NA PODROČJU IZVAJANJA INVESTICIJE, SODELOVANJE Z IZVAJALCEM NA PODROČJU INŽENIRSKIH IN NADZORNIH STORITEV INVESTICIJE, UGOTAVLJANJE MOREBITNIH ODMIKOV OD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE INVESTICIJE TER PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ODPRAVO LE TEH, SPREMLJAVA DEL NA TERENU IN SODELOVANJE Z IZVAJALCEM DEL NA KOORDINACIJAH, ADMINISTRATIVNE NALOGE IZ PODROČJA DELA, SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTNIH OZ. POSEBNIH DELOVNIH SKUPINAH, DRUGE NALOGE NARAVE DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.