Podjetje: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Naslov: Železna cesta 18 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ, PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI, PRIPRAVA INFORMACIJSKIH IN PROMOCIJSKIH GRADIV, PRIPRAVA GRADIV ZA MEDIJE IN SPOROČIL ZA JAVNOST TER VZDRŽEVANJE STIKOV Z DOMAČIMI IN TUJIMI MEDIJI, OBVEŠČANJE JAVNOSTI O DELOVANJU DRUŽBE, UPRAVLJANJE SOCIALNIH MEDIJEV, SKRB ZA USKLAJENO CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO, ZAGOTAVLJANJE NOTRANJE IN ZUNANJE KOMUNIKACIJE KOT PODPORE ODLOČITVAM POSLOVODSTVA IN DELOVANJU ORGANIZACIJE, NAČRTOVANJE, KOORDINIRANJE IN IZVEDBO TRŽENJSKE STRATEGIJE, NAČRTOVANJE, KOORDINIRANJE IN IZVEDBO KOMUNIKACIJSKIH NAČRTOV, KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI ZA PODPORO POSLOVODSTVU (PRIPRAVA INFORMACIJ, GOVOROV, NASTOPOV, PREDSTAVITEV …), KOMUNIKACIJSKO PODPORO UPRAVLJANJU PROBLEMATIK, SPREMEMB, TVEGANJ IN KRIZNIH SITUACIJ, INTERNO KOMUNICIRANJE, MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE, UREJANJE VSEBINE SPLETNE STRANI DRUŽBE, ORGANIZACIJO POSLOVNIH DOGODKOV, UPRAVLJANJE ODNOSOV Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, UPRAVLJANJE UGLEDA DRUŽBE, ADMINISTRATIVNE NALOGE IZ PODROČJA DELA, SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTNIH OZ. POSEBNIH DELOVNIH SKUPINAH, DRUGE NALOGE NARAVE DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.