Podjetje: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Naslov: POT NA TOJNICE 40 , 1360 VRHNIKA

POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN KOORDINIRANJU DELA OE, POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V OE, SODEL. PRI IZVAJANJU ZUNANJIH STORITEV, PRI KOMUNICIRANJU Z INVESTITORJI PO DOGOVORU, PRI IZDELAVI NAČRTOV, ANALIZ IN POROČIL ZA ENOTO, VODENJE EVIDENCE OBJEKTOV – ODJEMNIH MEST IN NJIHOVIH ATRIBUTOV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, VODENJE EVIDENC, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DEL, KI SE NANAŠAJO NA OBVEZNE STORITVE JAVNE SLUŽBE, VODENJE PROCESA PRIKLJUČEVANJA NA JAVNO KANALIZACIJO TER PODAJANJE ODGOVOROV STRANKAM S PODROČJA ODVAJANJA ODPADNIH VODA, OSVEŠČANJE PREBIVALCEV S PODROČJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE, SPREMLJANJE STROKOVNE LITERATURE IN PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA ENOTE, POMOČ PRI SPREMLJANJU IN ANALIZIRANJU STROŠKOV ENOTE IN SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU CEN, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH V ZVEZI S ŠTUDIJAMI IN PREDLOGI TEHNOLOŠKIH IZBOLJŠAV V OE, SODEL. PRI IZVAJANJU INVESTICIJAH GRADBENIH DEL.