Podjetje: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Naslov: Železna cesta 18 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI IMPLEMENTACIJI BIM-A V PROJEKT NA NAJVIŠJI RAVNI, VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE E-PORTALA ZA PROJEKTNO VODENJE, IZBOR IN NADZOR DELA ZUNANJIH DOBAVITELJEV TER IZVAJALCEV, VZPOSTAVITEV IN ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV DRUŽBE, ZAGOTOVITEV IN VZDRŽEVANJE OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME, ZAGOTOVITEV IN VZDRŽEVANJE SERVERJEV IN MREŽ ZA PRENOS PODATKOV, ZAGOTOVITEV IN VZDRŽEVANJE STACIONARNIH IN PRENOSNIH TELEFONOV, ZAGOTOVITEV IN VZDRŽEVANJE TISKALNIKOV IN KOPIRNIH STROJEV, TEHNIČNO IN SISTEMSKO VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI, TEHNIČNO VODENJE POSTOPKA IZBORA INFORMACIJSKIH SISTEMOV POSLOVNIH PODROČIJ, PRIPRAVA POLITIK S PODROČJA INFORMACIJSKE VARNOSTI IN IZVEDBA VARNOSTNIH POLITIK NA PODROČJU IKT, OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA STRATEGIJ, POLITIK IN NAČRTOV IKT, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POLITIK UPRAVLJANJA S TVEGANJI, OCENJEVANJE UPORABE IN POTREB TEHNOLOGIJE ORGANIZACIJE TER PRIPOROČANJE IZBOLJŠAV, KOT SO POSODOBITVE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, ADMINISTRATIVNE NALOGE IZ PODROČJA DELA, SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTNIH OZ. POSEBNIH DELOVNIH SKUPINAH, DRUGE NALOGE NARAVE DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.