Podjetje: ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d.

Naslov: Cankarjeva ulica 3 , 2000 MARIBOR

SPREMLJANJE DENARNIH TOKOV IN UPRAVLJANJE S KRATKOROČNO LIKVIDNOSTJO
, EVIDENTIRANJE IN VREDNOTENJE NALOŽB IN OSTALI ZALEDNI PROCESI POVEZANI Z UPRAVLJANJEM NALOŽB
, PRIPRAVA PODATKOV IN POROČIL O NALOŽBAH V SKLADU Z ZAKONSKIMI PREDPISI, INTERNIMI AKTI IN NAVODILI
, SPREMLJANJE IN MERJENJE FINANČNIH TVEGANJ
.