Podjetje: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Naslov: Kersnikova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

RAZVIJANJE, NAČRTOVANJE, KOORDINACIJA IN SPREMLJANJE PROJEKTOV IZOBRAŽEVANJA,
KOORDINIRANJE DELA NA NIVOJU MREŽ,
USKLAJEVANJE SVOJEGA PODROČJA DELA Z DRUGIMI PODROČJI DELA KNJIŽNICE,
SODELOVANJE PRI PRIJAVAH NA JAVNE RAZPISE ZA PROJEKTE IZOBRAŽEVANJA, VODENJE, ORGANIZACIJA IN MENTORSTVO V OKVIRU PROJEKTA ALI DEJAVNOSTI,
OBLIKOVANJE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV ZA PODROČJE PROJEKTA ALI DEJAVNOSTI,
NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNIH OBLIK,
SPREMLJANJE IZVEDBE PROJEKTOV IN PRIPRAVA POROČIL,
VODENJE IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,
IZOBRAŽEVANJE IN PODPORA SODELAVCEM V OKVIRU PROJEKTA, ORGANIZACIJA PREDAVANJ, DELAVNIC, IZOBRAŽEVANJ ZA UPORABNIKE,
SKRB ZA STIKE Z NAROČNIKI, PARTNERJI IN IZVAJALCI V OKVIRU PROJEKTOV,
PRIPRAVA AVTORSKIH POGODB ZA IZVAJALCE IZOBRAŽEVANJ,
SKRB ZA PROMOCIJO SERVISOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA MKL,
SKLICEVANJE, ORGANIZACIJA, VODENJE SESTANKOV,
VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVOV O IZVEDBI PROJEKTOV SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE ZA PODROČJE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA,
ZBIRANJE, UREJANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV ZA VODSTVO KNJIŽNICE, NAROČNIKE IN STROKOVNO JAVNOST,
VNOS PODATKOV V BAZE ZA SPREMLJANJE PROJEKTOV,
PRIDOBIVANJE PODATKOV O DELOVANJU PROJEKTOV V MREŽAH,
UDELEŽBA NA STROKOVNIH USPOSABLJANJIH ZA PODROČJA PROJEKTOV, USPOSABLJANJE SODELAVCEV ZA DELOVANJE V OKVIRU PROJEKTOV